14 cái chân dạt vào Canada trong hơn 10 năm qua, làm dấy lên giả thuyết về các vụ giết người hàng loạt. Một chân người vừa trôi dạt vào bờ biển của tỉnh British Columbia, Canada và đây là cái chân thứ...