Alo Úc – Không ít quý vị đã từng chuyển giùm đồ cho một người quen trong chuyến đi du lịch về Việt Nam hay quay trở lại Úc. Quý vị có bao giờ thắc mắc những thứ thật sự ẩn chứa trong những món đồ...