(www.Alouc.com) – Hiệu Rolld sẽ sử dụng Drone (Thiết bị bay không người lái) trao tận tay hàng trăm phần Gỏi cuốn miễn phí cho trẻ em ở Công viên Cubbies, Fitzroy, Melbourne vào bữa trưa ngày...