(www.Alouc.com) – Phil Hoolihan một người Hà Lan rất yêu Việt Nam – bạn của du khách người Hà Lan bị 5 thanh niên Việt đánh vào ngày 9/7 đã đăng tải một tâm thư lên tiếng chỉ trích hành động bạo lực....