(www.Alouc.com) – Mua sắm không biên giới vẫn bị coi là một ý nghĩ viển vông nhưng 2 người Úc đang sống tại New York đã chứng minh điều ngược lại. Phillis Chan và bạn trai của mình, Ben Chaung, là...