(www.Alouc.com) – Mặc dù chính phủ Australia đã có các chương trình du lịch kết hợp làm việc để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động nhưng các chủ trang trại ở miền Bắc Australia vẫn gặp nhiều khó...