Visa Úc – Bộ Di trú Úc công bố một số thay đổi đối với các loại visa tạm trú và thường trú diện tay nghề, bao gồm các yêu cầu về độ tuổi, trình độ tiếng Anh và thời hạn visa. 1. Danh sách Tay nghề...