Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam: Không có chữ ‘Trung Quốc’ nào trong dự luật đặc khu!

Đăng ngày

“Dự thảo không có một chữ nào về Trung Quốc, chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc”, bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nói. Câu hỏi đầu tiên mà Tuổi Trẻ Online đặt ra với bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu…

Nhà Tài Trợ