(www.Alouc.com) – Những người dân Sydney đang hy vọng tình hình mưa lụt chấm dứt sẽ phải trải qua một tuần ẩm ướt nữa trong khi các khu vực ở phía bắc NSW chuẩn bị đón giông bão và mưa đá. Khu vực...