www.Alouc.com – “Ngày xưa ở Cabramatta” là bộ phim tài liệu kể lại những thăng trầm của cộng đồng người tị nạn gốc Việt tại Sydney trong bối cảnh xã hội Úc sau khi chính phủ Australia quyết định từ bỏ...