(www.Alouc.com) – John Paul DeJoria từng phải ở trong ôtô, bán hàng tận nhà để kiếm sống trước khi có tài sản hơn 3 tỷ USD như hiện tại. Câu chuyện về một người vô gia cư, phải sống trong ôtô biết...