(www.Alouc.com) – Ngày Quốc khánh Australia là ngày lễ mang tính cộng đồng với phần kỷ niệm chính thức (gồm lễ kéo cờ, kết nạp công dân, và trao các giải thưởng mang tính cộng đồng) diễn ra trên khắp...