(www.Alouc.com) – Việc được trao học bổng mà chính phủ Australia dành cho sự phát triển của Việt Nam mang tên Australia Awards vào năm ngoái đối với tôi là một điều may mắn. Sau một năm sinh sống và...