Tin Nước Úc – Hàng trăm dự án nghiên cứu của Úc về trí tuệ thông minh, siêu máy tính và xe hơi không người lái có thể đã bị chia sẻ với các quan chức quân sự cao cấp của Trung Quốc, và có người lo...