(www.Alouc.com) – Một giáo viên nam đã quan hệ tình dục với một nữ sinh năm 12 trong giờ học, cùng trường nơi vợ ông dạy. Giáo viên Queensland 35 tuổi này cũng đã từng rời trường học trong tuần kỷ...