(www.Alouc.com) – Dịch vụ gọi xe Uber ngày 8.5 thông báo đã đạt thỏa thuận với quân đội Mỹ để phát triển công nghệ dùng cho xe hơi bay hoặc máy bay quân sự. Theo Reuters, Uber và Bộ chỉ huy Nghiên...