Báo Alo Úc – Triệu phú Mỹ cho rằng chỉ cần kiếm đủ tiền để có sự tự do, và tự do sẽ mang lại hạnh phúc.  Brandon Turner là triệu phú bất động sản kiêm tác giả nhiều cuốn sách về đầu tư nhà đất tại Mỹ....