(www.Alouc.com) – Ông Donald Savastano định dùng một triệu đô để đầu tư cho tương lai nhưng bất ngờ qua đời chỉ ba tuần sau khi trúng số.  Đầu năm mới, ông Savastano, một thợ mộc tại gia, mua vé xổ...