Quá cảnh sân bay: Làm sao đỡ mệt mỏi?

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Quá cảnh ở sân bay luôn là thời gian khiến nhiều người đi du lịch mệt mỏi vì phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng khoảng thời gian này một cách thông minh để bớt nhàm chán. Điều đầu tiên cần ghi nhớ là trước…