Em chào anh Tạ Quang Huy (Alouc.com) – Em đọc các bài viết của anh trên báo thấy rất hay và hữu ích. Hôm nay em viết thư muốn hỏi anh về trường hợp của mình. Em hiện đang có Pr ở Úc hơn 4 năm, em muốn...