Báo Alo Úc – Sau 30 ngày và gần 7.200km qua Myanmar, Thái Lan, Lào, đoàn thám hiểm đã đến Việt Nam và sẽ có 7 ngày khám phá tại đây. Trong buổi giao lưu tại Trung tâm Văn hóa Ấn Độ, họ đã được Đại sứ...