Source: News Limited Tuy nhiên, số liệu mới đây chỉ ra rằng người dân Australia vẫn gặp rất nhiều khó khăn để mua ngôi nhà đầu tiên của mình, cũng có rất nhiều người trẻ tuổi phải cầu viện đến sự hỗ...