(www.Alouc.com) – Nhiều phụ nữ Việt được chồng bảo lãnh qua Úc, bị bạo hành nhưng không dám nói ai, vì chồng dọa sẽ không bảo lãnh nữa và đuổi về Việt Nam. Luật pháp Úc có cho phép những phụ nữ này...