(www.Alouc.com) – Hien Le là một người phụ nữ Việt sở hữu 4 cơ sở kinh doanh ở Tây Úc. Tuy nhiên, ít ai biết bà đã từng trải qua một quãng đường dài kể từ đêm đầu tiên ở Perth, khi bà phải ngủ trên...