Chỉ vì một bức ảnh bị chụp trộm ở sân bay, bà mẹ phải vượt qua quãng thời gian đầy thống khổ

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Thế giới ảo đôi khi lại là một nơi vô cùng nguy hiểm. Chúng ta dễ dàng bị dẫn dắt vào những câu chuyện không có thật, thiếu chính xác, sẵn sàng chỉ trích, mắng nhiếc người khác chỉ vì một bức ảnh mà có thể bạn hoàn toàn không biết được sự…