Phi thuyền không gian do kỹ sư Việt chế tạo được Úc cấp phép thử nghiệm bay có người lái

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – “Phi thuyền không gian” do nhóm của thạc sỹ Phạm Gia Vinh chế tạo được gọi theo thuật ngữ khoa học là khí cụ bay tầng bình lưu. Thạc sỹ Phạm Gia Vinh (SN 1983, Giám đốc Công ty Đông Giang Việt Nam, trưởng nhóm chế tạo phi thuyền) thông tin với tờ…