Tin Tức Nước Úc – Bob Jarvis, một công dân đã về hưu, rất tự tin khi tuyên bố rằng mọi người đều có thể tránh phải đóng phí đường bộ nếu họ muốn. Lời tuyên bố trên của ông Jarvis dựa trên việc thu phí...