(www.Alouc.com) – Một phi cơ Mỹ bay từ New York City tới Seattle phải hạ cánh khẩn do nhà vệ sinh hỏng trong khi nhiều hành khách có nhu cầu sử dụng. Phi cơ Boeing 757 của Delta Air Lines ngày 2/12...