(www.Alouc.com) – Một bé trai 5 tuổi người Úc sẽ lớn lên như một phụ nữ triệt sản sau khi một phiên tòa cho phép em làm phẫu thuật chuyển giới. Theo tài liệu của Tòa án Gia đình, em bé Carla nói trên...