Vùng Crace ở thủ đô Canberra đã được công nhận là vùng ngoại ô phát triển nhanh nhất ở Úc. Picture: nearmap.com Source: Supplied Dân số ở vùng Crace đã tăng 57% trong năm tài khoá vừa qua. Mức tăng...