(www.Alouc.com) – Đại học Harvard (Mỹ) vừa tước quyền nhập học của ít nhất 10 tân sinh viên vì bình luận gây xúc phạm trên Facebook. Một nhóm tân sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) vừa mất quyền nhập học...