Các nhà khoa học phát hiện một loại vi khuẩn có khả năng ăn hợp chất kim loại độc hại mà vẫn phát triển mạnh, đồng thời thải ra vàng. Không có dạng sống nào trên hành tinh của chúng ta có thể xâm nhập...