(www.Alouc.com) – Người dân các nước trên thế giới đang lần lượt đón chào năm mới theo múi giờ khác nhau, với hy vọng về những điều tốt đẹp phía trước. New Zealand, Australia và các quốc đảo ở...