(www.Alouc.com) – “Không ai nên bị đối xử như vậy” là một trong những biểu ngữ được giăng lên tại sân bay quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago, Mỹ. >> Tin liên quan: Bác sĩ gốc Việt David Dao thuê hai...