www.Alouc.com – Cảnh sát đang phát lệnh truy nã nhóm người phóng hoả bên ngoài trường đại học Hồi Giáo Thornlie nhằm chống lại sự tồn tại của họ. Cảnh sát cho biết, đây không...