Người phạm tội bạo hành gia đình sẽ không được bảo lãnh vợ hoặc chồng qua Úc

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Một dự luật mới đề nghị phải duyệt xét kỹ lưỡng những người bảo lãnh trước khi cấp visa cho người bạn đời của họ, và không hỗ trợ người mới đến đàng hoàng sẽ bị phạt. Trong một nỗ lực để ngăn chặn những tội phạm bạo hành gia đình nghiêm trọng…