(www.Alouc.com) – Tạm thời bỏ qua những chiếc smartphone, máy tính hay tablet, đây mới là phát minh để bạn quan tâm trong ngày hôm nay: Chiếc ống hút. Đúng là như vậy! McDonald’s đã giới thiệu STRAW,...