(www.Alouc.com) – Cầm cố nhà cửa ở Hàn Quốc, ở trọ tại TP HCM nhưng bị chủ nhà đòi đuổi đi vì không có tiền trả, tiền ăn cơm hằng ngày cũng không có…đó là tình cảnh éo le mà một doanh nhân Hàn Quốc...