Trong 3 năm qua, việc kinh doanh của Rolld phát triển nhanh chóng, tăng trưởng lên đến 800% và đang có ý định mở rộng chi nhánh ra nước ngoài. Ông Bao Hoang- đồng sáng lập thương hiệu thức ăn Việt...