Báo Úc – Anh Tuấn phải dùng thanh gỗ chắc chắn để chống đỡ cho giàn quả sai trĩu trịt, trái nặng từ 2 tới 20 kg.   Anh Phạm Quốc Tuấn và gia đình sống ở thành phố ở Melbourne (Australia). Là người yêu...