(www.Alouc.com) – Một cuộc điều tra của ABC phát hiện cá hồi Tasmania mà người Úc đang ăn hàng ngày bị nhuộm thịt và cho ăn hàng tấn thuốc kháng sinh. Cá hồi chẳng khác nào “những con gà mái công...