Bốn ngọn núi lửa nằm sâu dưới biển có “tuổi đời” khoảng 50 triệu năm đã gây bất ngờ cho các nhà khoa học thuộc Cơ quan khoa học quốc gia Úc.  Theo BBC ngày 13-7, nhóm nghiên cứu thuộc Cơ quan khoa học...