Chuỗi núi lửa lục địa dài nhất thế giới được phát hiện ở Australia có tổng chiều dài lên đến 2.000 km. Những dãy núi lửa còn hoạt động ở châu Úc còn khá ít, tuy nhiên, các chuyên gia mới đây phát hiện...