(www.Alouc.com) – Sau một tuần chạy đua theo nhịp sống hiện đại của Sydney – thành phố đông dân nhất nước Úc, chúng tôi được tham gia một chuyến picnic ở vùng Núi Xanh (Blue Mountains). Chỉ cách...