(www.Alouc.com) – Một nữ sinh tại Melbourne đã bị bỏng độ 2 ở bắp đùi sau khi pin của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S4 bị phát nổ trên đường tới trường sáng nay. Cô Courtney Handley đến từ Croydon...