(www.Alouc.com) – Nữ hoàng Anh có rất nhiều đặc quyền thực sự khó tin, nhưng tất cả đều được nêu trong hiến pháp hẳn hoi. Nữ hoàng Elizabeth II của Anh vốn nổi tiếng là một người khiêm tốn, giản dị và...