(www.Alouc.com) – Tại toà án NSW, nhân viên lao công Vincent Stanford đã nhận tội cưỡng hiếp và đâm nhát dao chí mạng vào cổ 1 nữ giáo viên tên Stephanie Scott. Toà án cho biết, cô Scott bị tấn công...