Trong khi ở các miền đông nam của Australia đang lạnh giá, 1 số nơi còn có tuyết phủ, thì tại miền Bắc Australia đang gặp tình trang hạn hán kéo dài. Tình trạng hạn hán kéo dài tại Australia đang...