(www.Alouc.com) – Trăn khổng lồ, rắn độc, dơi khổng lồ… là những loài vật đáng sợ gắn liền với hình ảnh của đất nước Australia khiến nhiều người kinh hãi. Trăn rắn là loài động vật đáng sợ ai cũng...