(www.Alouc.com) – Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CRG) – công ty quốc doanh điều hành hệ thống tàu cao tốc – hiện nợ hơn 700 tỷ USD. Ngày 21/9, bảy cặp tàu viên đạn Fuxing sản xuất trong nước của Trung...